Образование

Конкурс за добијање стипендија за бесплатне студије у Русији

Compressed file

Министарство високог образовања и науке Русије и Россотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Црне Горе и сународника који стално живе у Црноj Гори, на школовање у 2021/2022. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији

Студенти имају могућност да:

- наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, средња стручна школа, гимназиjа, факултет)
- студирају бесплатно
- добијају  новчану  стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успjех
- буду смjештени у студентском дому

Одабир кандидата за школовање врши  се у двиjе етапе.

I Етапа.  Одабир кандидата за школовање врши Россотрудничество (Представништво Россотрудничества у Црноj Гори).

                 У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму  аплицирања  на  информационом  систему https://education-in-russia.com/

Обраћамо вашу пажњу: нови сајт за регистрацију и пријављивање https://education-in-russia.com/ почиње да функционише од 20. jануара 2021. године.

Молимо вас да се не региструјете на сајту https://studyinrussia.ru/, пријаве са овог сајта ове школске године нису важеће!

Ако сте се већ регистровали на сајту https://future-in-russia.com/ Ваша пријава ће бити аутоматски прењета на нови сајт.

Кандидати треба да приложе  у скенираној форми уз електронску пријаву сљедећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

Анкета треба да буде  прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која  се читко види).

 Пасош треба да важи  најмање  1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији (март 2023. г. и дуже);

3) Копију љекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији

У Црноj Гори потврда се издаје  од стране љекара опште праксе надлежног Дома здравља или од стране приватне поликлинике. У потврди треба да буде назначено „На основу претходних прегледа и увида у медицинску документацију закључујем да пацијент….име и презиме…је здрав и способан да настави школавање у Руској Федерацији“ (ако имате неке хроничне болести, који нису контраиндикација за школовање, потребно је то навести)

5)  Копију документа о образовању и додатак са оцjенама уз диплому;

6) Копију уверења о положеним испитима (оцjене), ако кандидат још није завршио студирање;

7) Списак објављених научних радова (уколико постоје) и тезе за кандидате који уписују докторски студије;

8) По жељи може да се  приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача),  копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

Пажња!

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње увjерење о положеним испитима са оцjенама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа потребно је приложити  свjедочанства  са оценама за 3  претходно завршена разреда и такође оцjене за прво полугодиште последњег 4. Разреда (може да буде потврда из школе или фотокопија прве стране и стране са оцjенама за I полугодиште 4.разреда из ђачке књижице овjерена печатом школе)

За студенте завршне године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима (у децембру 2020) и  потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Сва документа морају бити преведена на руски језик и овjерена од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената  на сајту потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик. Ако из било којих разлога не можете да стигнете да прикупите сву потребну документацију да би аплоудовали на сајт до 20. фебруара 2021. потребно да се обратите Представништву Россотрудничества 020 272460 

Кандидат има право да самостално изабере мjесто свог будућег школовања  и има право да наведе  максимално до 6 високошколских установа, али не више од двиjе у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Списак универзитета, факултета и смjерова коjи се нуде налази се на саjту: https://russia-edu.ru/

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтjева.  Због тога је обавезно  да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна  електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току цjелокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи  једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподjелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смjер групе „Умjетност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима и начину одржавања додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Детаљније информације о списку смjерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење наставе на образовном програму (Б2). Такви кандидати се не распоређују  на припремна одељења.

Држављани Црне Горе, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на сљедећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Црну Гору за 2021. годину треба да прођу избор у складу са захтjевима наведеним у овом огласу.

Рок за попуњавање анкете-приjаве и аплодовање документације је  15. март 2021. године.

 

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника  Россотрудничества у Црноj Гори, амбасаде Руске Федерације у Црноj Гори, а такође на основу анализе и обрађивања података, списак одабраних кандидата  Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до мjеста школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Консултације можете да добијете путем e-mail: montenegro@rs.gov.ru или преко телефона: +382 20 272460